82 565 45 28
607 109 728

Dostarczamy ciepło

na terenie miasta Chełm

  PRZYŁĄCZ SIĘ

Jak przyłączyć nowy obiekt do miejskiej sieci ciepłowniczej ?

  Uzyskanie wstępnej informacji.

W celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach podłączenia prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji i Obsługi Odbiorców:

  82 565 34 51-53 wew. 123   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Złożenie wniosku o określenie technicznych warunków przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Jeżeli istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia wówczas należy złożyć wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą pocztową na adres: MPEC Spółka z o.o. ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm.

  Wydanie technicznych warunków przyłączenia.

MPEC Spółka z o.o. w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami wyda warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty otrzymania. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym, pocztą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu będzie do odebrania osobistego w siedzibie MPEC przy ul. Towarowej 9. Warunki przyłączenia są przekazywane Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w której są określone obowiązki Stron.

  Zawarcie umowy przyłączeniowej.

Brak podpisania umowy przyłączeniowej oznacza brak realizacji inwestycji.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Umowa obejmuje m. in.:

 • zakres prac projektowych i budowlano-montażowych,
 • uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza), ustanowienie służebności przesyłu,
 • przewidywany termin realizacji inwestycji,
 • przewidywany termin rozpoczęcia dostawy ciepła,
 • wstępną wysokość opłaty za przyłączenie (określonej wstępnie na podstawie stawek opłat za przyłączenie zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła oraz długości i średnicy przyłącza wynikających z danych określonych we wniosku o przyłączenie do sieci). Ostateczna kwota opłaty przyłączeniowej zostanie określona przez MPEC Spółka z o.o. po wybudowaniu przyłącza, na podstawie rzeczywistej długości przyłącza wynikającej z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz stawek opłat za przyłączenie zawartych w „Taryfie dla ciepła” aktualnej na dzień przyłączenia budynku Odbiorcy do m.s.c.

Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

  Wypełnienie zapisów Umowy przyłączeniowej.

Realizacja postanowień umowy skutkuje przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 • Wnioskodawca opracowuje lub zleca opracowanie dokumentacji na przyłączenie (projekty: przyłącza, węzła cieplnego, instalacji wewnętrznych) i uzyskuje wymagane przepisami prawa uzgodnienia oraz decyzje administracyjne,
 • Projekt należy złożyć do uzgodnienia w MPEC w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w terminie określonym w umowie przyłączeniowej,
 • MPEC zgodnie z zawartą umową przyłączeniową i wskazanymi w niej terminami zobowiązany jest do wykonania przyłącza oraz zamontowania modułu przyłączeniowego. Przyłącze realizowane jest w oparciu o dostarczony przez Odbiorcę projekt budowlany wraz z dokumentem określonym Prawem budowlanym,
 • Inwestycja kończona jest odbiorem końcowym.

  Podpisanie umowy sprzedaży ciepła.

Po dokonaniu pozytywnych odbiorów na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła należy podpisać umowę sprzedaży ciepła.

  Rozpoczęcie dostarczania ciepła będzie potwierdzone protokołem.

 

 

Jak przyłączyć obiekt, który nie korzysta z ciepła, a posiada przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej?

  Zgłoszenie do MPEC.

MPEC w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o chęci ponownego przyłączenia budynku z wykorzystaniem istniejącego przyłącza w zależności od tytułu prawnego wyda w formie pisemnej zalecenia dotyczące dalszego postępowania m.in. wykonania próby ciśnieniowej przyłącza przez Odbiorcę.

W piśmie należy podać dane kontaktowe.

  Sprawdzenie przez MPEC Spółka z o.o. stanu technicznego istniejącego przyłącza na podstawie protokołów prób i oględzin dostępnych elementów przyłącza.

Sprawdzenie przez MPEC Spółka z o.o. stanu technicznego istniejącego przyłącza na podstawie protokołów prób i oględzin dostępnych elementów przyłącza.

 • Jeżeli stan techniczny przyłącza pozwoli na ponowne jego uruchomienie, należy podpisać umowę sprzedaży ciepła. Odbiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, wskazanych przez MPEC Spółka z o.o., koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
 • Jeżeli stan techniczny przyłącza, ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i mienia ludzkiego oraz miejskiego systemu ciepłowniczego pozwoli na jego uruchomienie należy postępować jak w przypadku przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowego obiektu..

Szanowni Państwo, w trosce o zadowolenie i komfort naszych Odbiorców, pracownicy MPEC na każdym etapie przyłączenia są gotowi wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pomóc w kwestii wypełnienia wszelkich formalności.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową:

  82 565 34 51-53 wew. 123   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o plikach cookie
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.