82 565 45 28
607 109 728

Dostarczamy ciepło

na terenie miasta Chełm

  RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ul. Towarowej 9, 22-100 Chełm, KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43, Regon 110070886, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: (82) 565 34 51 do 53.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 82 565 34 51 wew. 191 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:

  • art. 6 ust.1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w związku z art. 3 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w celu zapewnienia takiej ochrony poprzez ograniczenie dostępu do terenu Spółki osób nieuprawnionych i niepożądanych, jako obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następującym zakresie: wizerunek (sylwetka/postać osoby) oraz numery rejestracyjne pojazdów.

 5. Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:

Budynek Biurowy, Centralną Ciepłownię, Warsztat Mechaniczny, Magazyn, Warsztat Samochodowy, Park Maszyn, Wagę samochodową oraz drogi wewnętrzne, place składowe, ogrodzenie wraz z poszczególnymi bramami wjazdowymi.

 1. Pani/Pana dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 49 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie usuwane poprzez nadpisywanie.

W przypadku, w którym ewentualnie nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek osoby uprawnionej, złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane wyłącznie organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 2. Dostęp do danych z zapisu monitoringu wizyjnego posiada Szef Służby Ochrony MPEC Spółka z o.o.

 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policji).

 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych (nagrań) tylko
  w uzasadnionych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

 7. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 8. W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt lub telefonicznie pod numerem: 22 531 03 01.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Spółki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej informacji. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Spółki.

 10. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacja o plikach cookie
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.