82 565 45 28
607 109 728

Dostarczamy ciepło

na terenie miasta Chełm

  RODO

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ul. Towarowej 9, 22-100 Chełm, KRS 0000047164, NIP 563-000-08-43, Regon 110070886, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: (82) 565 34 51 do 53.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 82 565 34 51 wew. 191 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  • art. 6 ust.1 lit. c w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy Spółki oraz w celu realizacji obowiązku wynikającego z innych przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług w postaci dokumentów księgowych, rachunkowych i podatkowych administratora oraz dokumentów bankowych;

  • art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. f w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonych w umowie zadań
  i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych
  i otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu.

 1. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 2. W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt lub telefonicznie pod numerem: 22 531 03 01.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania umowy. Niepodanie danych lub żądanie ich usunięcia będzie podstawą do rozwiązania łączącej strony Umowy.

Informacja o plikach cookie
Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.