Szukaj  

 

 

PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

NZ/39S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/38S/2017 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej" wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/1/11/2017 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/36S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła, przetworników przepływu oraz czujników temperatury

NZ/35S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła, przetworników przepływu oraz czujników temperatury wiecej

Sprzedaż elementów konstrukcyjnych torów kolejowych

Sprzedaż elementów konstrukcyjnych torów kolejowych przy ul. Towarowej 9 wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła oraz części zamiennych do armatury SAMSON

NZ/34S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła oraz części zamiennych do armatury SAMSON wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/32S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i radiowych modułów komunikacyjnych

NZ/33S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i radiowych modułów komunikacyjnych wiecej

Budowa przyłączy sieci cieplnych w Chełmie - ZMIANA

Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy sieci cieplnych w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/31S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/30S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego

NZ/29S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego wiecej

Przetarg na budowę sieci cieplnych i kanalizacji telemetrii

NT-SC-RBM/14/2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci cieplnych i kanalizacji telemetrii ul. Reformacka 31 i 24, Wołyńska 7, Piłsudskiego 11 i 11A, Kopernika 10 wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w Chełmie (rury podwójne)

NZ/28S/2017 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w Chełmie (rury podwójne) wiecej

Budowa kanalizacji telemetrycznej w Chełmie

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji telemetrycznej w Chełmie wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

NZ/27S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/26S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Modernizacja budynku administracyjno-biurowego MPEC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

wiecej

Dostawa ciepłomierzy

NZ/25S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/20S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i radiowych modułów komunikacyjnych

NZ/24S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i radiowych modułów komunikacyjnych wiecej

Dostawa ciepłomierzy

NZ/18S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy wiecej

Wykonanie sklepienia przedniego kotła WR-10

Przetarg nieograniczony na wykonanie sklepienia przedniego kotła WR-10 wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/22S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic wiecej

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg

NZ/23S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/17S/2017 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NZ/16S/2017 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Kompleksowa dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z asystą powdrożeniową

NI/15S/2017 Przetarg ograniczony sektorowy na kompleksową dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z asystą powdrożeniową wiecej

P.B. instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania istniejącego układu przygotowania c.w.u. z W-230 w CC

Przetarg nieograniczony na opracowanie P.B. instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania istniejącego układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego W-230 zlokalizowanego w budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Zakup piasku podsypkowego oraz do zagęszczania wraz z załadunkiem

NZ/13S/2017 Przetarg nieograniczony sektorowy na zakup piasku podsypkowego oraz do zagęszczania wraz z załadunkiem wiecej

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t przystosowanych do przewozu 5 osób o ładowności ni

NZ/14S/2017 Przetarg nireograniczony sektorowy na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t przystosowanych do przewozu 5 osób o ładowności nie mniejszej niż 550 kg wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/11S/2017 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-10-011M (Nr 3) w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Przetarg nieograniczony na modernizację części ciśnieniowej kotła WR-10-011M (Nr 3) w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego MPEC Spółka z o.o.

Opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego MPEC wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/10S/2017 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

NZ/09S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NZ/08S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa wody mineralnej

NZ/07S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę wody mineralnej wiecej

Opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych w Chełmie wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Modernizacja ściany południowej Centralnej Ciepłowni

Przetarg nieograniczony na modernizację ściany południowej budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/05S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic wiecej

Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetrycz

Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie wiecej

Zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem

NZ/04S/2017 Przetarg nieograniczony na zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i tonerów do kserokopiarek

NZ/03S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek. wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/01S/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas