Szukaj  

 

 

Dostawa regulatora różnicy ciśnień, ciepłomierza, modułów i innej AKP

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy - do Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy - do Zadania nr 3

Załącznik nr 4C - Wzór umowy - do Zadania nr 4 - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4D - Wzór umowy - do Zadania nr 5

 

 

Zmiana treści SWZ - 05.09.2022

Formularz oferty - ZAMIENNY 05.09.2022

Załącznik nr 4C - Wzór umowy - do Zadania nr 4 - ZAMIENNY 05.09.2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas