Szukaj  

 

 

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza

Ogłoszenie o zamówieniu NIEAKTUALNE

SWZ - NIEAKTUALNA

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - NIEAKTUALNE

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - NIEAKTUALNE

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 2 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 22.08.2022

SWZ - ZAMIENNA 22.08.2022

Formularz oferty - ZAMIENNY 22.08.2022

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy-ZAMIENNY 22.08.2022

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - ZAMIENNY 22.08.2022

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - ZAMIENNY 22.08.2022

Załącznik nr 4B - Wzór umowy do Zadania nr

Zmiana treści SWZ - 22.08.2022 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas