Szukaj  

 

 

Dostawa wymienników c.w.u. oraz płyt do wymienników c.w.u.

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SWZ - NIEAKTUALNA

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - NIEAKTUALNY

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 09.05.2022 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 09.05.2022

SWZ - ZAMIENNA 09.05.2022

Formularz oferty - ZAMIENNY 09.05.2022

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy - ZAMIENNY 09.05.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas