Szukaj  

 

 

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik A – Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy – do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A – Wzór umowy – do Zadania nr 2 

Zmiana treści SWZ - 20.04.2022  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas