Szukaj  

 

 

Modernizacja kotłów WR25 (nr 1 i nr 2) polegająca na zmniejszeniu mocy nominalnej w budynku Centralnej Ciepłowni w Chełm

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SWZ - NIEAKTUALNA

Opis przedmiotu zamówienia - NIEAKTUALNY

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 12.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 12.04.2022

SWZ - ZAMIENNA 12.04.2022

Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY 12.04.2022

Formularz oferty - ZAMIENNY 12.04.2022

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - ZAMIENNY 12.04.2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas