Szukaj  

 

 

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy dla Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy dla Zadania nr 3

Załącznik nr 4C - Wzór umowy dla Zadania nr 4

Załącznik nr 4D - Wzór umowy dla Zadania nr 5 

Zmiana treści SWZ  z dnia 06.04.2022 r. 

Zmiana i wyjaśnienie treści SWZ z dnia 12.04.2022 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY - 12.04.2022

Wyjaśnienie treści SWZ  z dnia 13.04.2022 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas