Szukaj  

 

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu 

 SWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 9 - Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych udostępniany na pisemny wniosek Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas