Szukaj  

 

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Załącznik nr 1 - Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka

Załącznik nr 1a - I część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 b - II część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Definicje pojęć i treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 6 - Wzór umowy, dotyczący I części zamówienia - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 7 - Wzór umowy, dotyczący II części zamówienia - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 9 - Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych udostępniany na pisemny wniosek Wykonawcy

Załącznik nr 10 - Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania)  

Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Zmiana treści SIWZ - 15.12.2020r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 16.12.2020r.

Załącznik nr 1a - I część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - ZAMIENNY 16.12.2020  - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 b - II część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - ZAMIENNY 16.12.2020r.

Załącznik nr 5 - Definicje pojęć i treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych - ZAMIENNY 16.12.2020r.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy, dotyczący I części zamówienia - ZAMIENNY 16.12.2020r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy, dotyczący II części zamówienia - ZAMIENNY 16.12.2020r.

Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów - ZAMIENNY 16.12.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 17.12.2020r.

Załącznik nr 1a - I część zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie - ZAMIENNY 17.12.2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas