Szukaj  

 

 

AKTUALNE PRZETARGI

 Regulamin udzielenia zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Chełmie

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektu "Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Na Terenie Miasta Chełm" współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-047/10-00

  Regulamin wewnętrznych procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 na dostawy, usługi i roboty budowlane

  Klauzula informacyjna  dot. zamówień publicznych

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/1/10/2022 Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie" wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/56S/2022/ Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/59S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej" wiecej

Dostawa manometrów

NZ/60S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę manometrów" wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/55S/2022/ Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/58S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej oraz części zamiennych do pomp dozujących

NZ/52S/2022/ Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej oraz części zamiennych do pomp dozujących wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/53S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy" wiecej

Dostawa dysków SSD i pamięci RAM

NZ/57S/2022/ Przetarg nieograniczony na dostawę dysków SSD i pamięci RAM wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/54S/2022/ Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Sprzedaż nieruchomości położonych w Chełmie przy ulicy Karłowicza 4A; H. Wieniawskiego 11, B. Wirskiego 16; Połanieckiej

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Chełmie przy ulicy Karłowicza 4A; H. Wieniawskiego 11, B. Wirskiego 16; Połanieckiej 2A; Wolności 3C wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/51S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/49S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie" wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/50S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Opracowanie dokumentacji instalacji odgazowania wody uzupełniającej sieć ciepł. poprzez zabudowę odgazowywacza w Chełmie

NZ/45S/2022 Przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji instalacji odgazowania wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą poprzez zabudowę odgazowywacza próżniowego w budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/47S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/48S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/44S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/43S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa regulatora różnicy ciśnień, ciepłomierza, modułów i innej AKP

NZ/46S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę regulatora różnicy ciśnień, ciepłomierza, modułów i innej AKP" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/36S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/39S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza

NZ/41S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierza" wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/42S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Ogłoszenie o sprzedaży Ładowarki Ł-201

Ogłoszenie o sprzedaży Ładowarki Ł-201 wiecej

Ogłoszenie o sprzedaży Agregatu sprężarkowego DIKO 4/8

Ogłoszenie o sprzedaży Agregatu sprężarkowego DIKO 4/8 wiecej

Ogłoszenie o sprzedaży Koparki

Ogłoszenie o sprzedaży Koparki "Waryński" K-406/A wiecej

Modernizacja procesu odgazowania wody uzupełniającej w Chełmie

NZ/37S/2022 Przetarg nieograniczony na "Modernizację procesu odgazowania wody uzupełniającej w Chełmie" wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/35S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 16

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 16 wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Karłowicza 4A

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Karłowicza 4A wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. H. Wieniawskiego 11

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. H. Wieniawskiego 11 wiecej

Modernizacja procesu odgazowania wody uzupełniającej w Chełmie

NZ/34S/2022 Przetarg nieograniczony na Modernizację procesu odgazowania wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą MPEC Spółka z o.o. poprzez zabudowę odgazowywacza próżniowego w budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Wynajem niezabudowanej działki przy ul. ks. M.Mrozka w Chełmie

Wynajem niezabudowanej działki przy ul. ks. M.Mrozka w Chełmie wiecej

Rozeznanie cenowe z możliwością przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchom. poł. przy ul. ks.P. Skargi 9B i 11

Rozeznanie cenowe z możliwością przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. ks. Piotra Skargi nr 9B i nr 11 wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/33S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej" wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/32S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę przepustnic" wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/29S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/30S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów elektrycznych" wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/28S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/26S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/27S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Sprzedaż złomu stalowego

Zebranie ofert handlowych na sprzedaż złomu stalowego wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/24S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa wymienników c.w.u. oraz płyt do wymienników c.w.u.

NZ/25S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę wymienników c.w.u. oraz płyt do wymienników c.w.u." wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 8.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 8. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 27.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 27. wiecej

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 8A.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 8A. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 14

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. B. Wirskiego 14 wiecej

Przebudowa układu odpylania spalin kotła WR-10 (Nr 3) w Centralnej Ciepłowni w Chełmie

NZ/23S/2022 Przetarg nieograniczony na "Przebudowę układu odpylania spalin kotła WR-10 (Nr 3) w Centralnej Ciepłowni w Chełmie" wiecej

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

NZ/21S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/20S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej" wiecej

Dostawa drukarki wielofunkcyjnych

NZ/22S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę drukarki wielofunkcyjnej wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. ks. Marcelego Mrozka.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. ks. Marcelego Mrozka. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. H. Wieniawskiego 13.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. H. Wieniawskiego 13. wiecej

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy Alei 3-go Maja 6A

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy Alei 3-go Maja 6A wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/19S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę wodomierzy" wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/17S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy" wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/18S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę wodomierzy" wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/16S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie" wiecej

Modernizacja kotłów WR25 (nr 1 i nr 2) polegająca na zmniejszeniu mocy nominalnej w budynku Centralnej Ciepłowni w Chełm

NZ/15S/2022 Przetarg nieograniczony na "Modernizację kotłów WR25 (nr 1 i nr 2) polegającą na zmniejszeniu mocy nominalnej w budynku Centralnej Ciepłowni w Chełmie" wiecej

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

NZ/13S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/07S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej: wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/09S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów elektrycznych" wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NZ/14S/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę wody wody gazowanej i niegazowanej wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/11S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/05S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/06S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych w Chełmie wiecej

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Zapytanie ofertowe na "Obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie" wiecej

Dostawa drukarek wielofunkcyjnych

NZ/12S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę drukarek wielofunkcyjnych wiecej

Dostawa pompy

NZ/08S/2022 Przetarg nieograniczony na "Dostawę pompy" wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. ks. Piotra Skargi Nr 9B i Nr 11.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. ks. Piotra Skargi Nr 9B i Nr 11 wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/04S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/03S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/02S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych

NZ/01S/2022 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych wiecej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy Alei 3-go Maja 6A

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy Alei 3-go Maja 6A wiecej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Zachodniej 3.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Zachodniej 3. wiecej

Sprzedaż złomu - suwnice

Ogłoszenie o sprzedaży złomu - suwnice posadowione na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie przy ul. Towarowej 9 wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/1/11/2021 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy Alei 3-go Maja 6A

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy Alei 3-go Maja 6A wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojsławickiej 13.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojsławickiej 13. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 8A.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności 8A. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 3.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 3. wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. ks. Piotra Skargi Nr 9B i Nr 11 w Chełmie.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. ks. Piotra Skargi Nr 9B i Nr 11 w Chełmie. wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/1/11/2020 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie wiecej

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/01/09/2020 Przetarg nieograniczony na "Obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie" wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanieckiej 2 A wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas