Szukaj  

 

 

PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/45S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

NZ/44S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej przemysłowej

NZ/43S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej przemysłowej wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/03/12/2015 Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie" wiecej

Dostawa ciepłomierzy i interfejsów

NZ/42S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy i interfejsów wiecej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie wiecej

Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie

NT-SC-RBM/10/2015 Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie - przetarg nieograniczony wiecej

Dostawa ciepłomierza, regulatora różnicy ciśnień oraz interfejsów RS 485

NZ37S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierza, regulatora różnicy ciśnień oraz interfejsów RS 485 wiecej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2A

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2A składającej się z działek Nr: 230/11, 230/88, 230/87. wiecej

Udzielenie kredytu krótkoterminowego

ZP/02/DF/09/2015 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/41S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa wymienników ciepła

NZ/40S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wymienników ciepła wiecej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - System AMS dla Centralnej Ciepłowni w Chełmie

Modernizacja systemu monitoringu emisji do powietrza dla Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie w celu możliwości stosowania procedury QAL-3 zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181:2015 Nr sprawy: NT-CC-AMS/8/2015 - Ogłoszenie o wyniku postępowania wiecej

Dostawa młota hydraulicznego H75ES do koparko-ładowarki CAT 434E wraz z oryginalną linią do młota z montażem

NZ/39S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę młota hydraulicznego H75ES do koparko-ładowarki CAT 434E wraz z oryginalną linią do młota z montażem wiecej

Dostawa ciepłomierzy, przeliczników i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/38S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy, przeliczników i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Sprzedaż zestawów komputerowych

Ogłoszenie o sprzedaży zestawów komputerowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze licytacji w dniu 25. 08. 2015 r. o godzinie 13.00 wiecej

Dostawa otulin

NZ/32S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę otulin wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ33S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/30S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/35S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

System AMS dla Centralnej Ciepłowni w Chełmie

Modernizacja systemu monitoringu emisji do powietrza dla Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie w celu możliwości stosowania procedury QAL-3 zgodnie z wymogami normy PN-EN 14181:2015 Nr sprawy: NT-CC-AMS/8/2015 wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ36S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa kalendarzy na rok 2016

NZ/34S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy na rok 2016 wiecej

Sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2A

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2A składającej się z działek Nr: 230/11, 230/88, 230/87 wiecej

Dostawa ciepłomierzy, wodomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/28S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy, wodomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Dostawa otulin

NZ/29S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę otulin wiecej

Dostawa olejów sam., przemysł. i smarów oraz innych prod. chemicznych

NZ/25S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów i smarów i innych produktów chem. wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania na budowę sieci cieplnych wysokich parametrów i kanalizacji telemetrii w Chełmie

Ogłoszenie - wynik postępowania na budowę sieci cieplnych wysokich parametrów i kanalizacji telemetrii w Chełmie wiecej

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w Cheł

NZ/27S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w Chełmie. wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/26S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/23S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/19S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przetarg na wykonanie instalacji klimatyzacji powietrza

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacji powietrza wraz z zasilaniem i sterowaniem w budynku administracyjnym MPEC Spółka z o.o. przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - budowa s.c. w.p. do budynku przy ul. Sienkiewicza 14a w Chełmie

Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14a w Chełmie wiecej

Przetarg nieograniczony na budowę sieci cieplnych wysokich parametrów i kanalizacji telemetrii w Chełmie

NT-SC-RBM/5/2015 Przetarg nieograniczony na budowę sieci cieplnych wysokich parametrów i kanalizacji telemetrii w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/22S/2015 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa produktów betonowych

NZ/20S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów betonowych wiecej

Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14a w Chełmie

NT-SC-RBM/4/2015 Przetarg nieograniczony na budowę sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14a w Chełmie wiecej

Wykonanie usługi badań metodą radiograficzną i ultradźwiękową złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach in

NZ/18P/2015 Przetarg nieograniczony na Wykonanie usługi badań metodą radiograficzną i ultradźwiękową złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC realizowanych w 2015 roku na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/21S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/16S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i tel

Ogłoszenie - wynik postępowania. Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/17S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji powietrza

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji klimatyzacji powietrza wraz z zasilaniem i sterowaniem w budynku administracyjnym MPEC Spółka z o.o. przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne wiecej

Dostawa ciepłomierzy, regulatorów różnicy ciśnień, czujników temperatury oraz modułów komunikacyjnych

NZ/15S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy, regulatorów różnicy ciśnień, czujników temperatury oraz modułów komunikacyjnych wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych

NZ/14S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów tłoczkowych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/13S/2015/ Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

Zakup gruntocementu

NZ/05S/2015 Przetarg nieograniczony na zakup gruntocementu wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Szymanowskiego 6,

NZ/12S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Szymanowskiego 6, ul. Wieniawskiego 9 i Wieniawskiego 11 w Chełmie. wiecej

Dostawa betonu towarowego

NZ/04S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę betonu towarowego wiecej

Dostawa okna

NZ/10S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę okna wiecej

Wymiana sieci magistralnej 2xDN 400 od komory K-6 (przy wiadukcie) do komory K-25 w rejonie ul. Kolejowej w ramach proje

NZ/RBM/11P/POIiS/2015 Przetarg nieograniczony na wymianę sieci magistralnej 2xDN 400 od komory K-6 (przy wiadukcie) do komory K-25 w rejonie ul. Kolejowej w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN300 na 2xDN250 od K-2 do K-4 (Wojsławicka-Połaniecka) w ramach proj

NZ/09P/POIiS/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN300 na 2xDN250 od K-2 do K-4 (Wojsławicka-Połaniecka) w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiecej

Dostawa wody mineralnej

NZ/08S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę wody mineralnej wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/03S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/06S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/07S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek

NZ/01S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/02S/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas