Szukaj  

 

 

AKTUALNE PRZETARGI

 Regulamin udzielenia zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Chełmie

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektu "Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Na Terenie Miasta Chełm" współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-047/10-00

  Regulamin wewnętrznych procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 na dostawy, usługi i roboty budowlane

  Klauzula informacyjna  dot. zamówień publicznych

 

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/11S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa ciepłomierzy

NZ/12S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy wiecej

Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy kolejowej do

NZ/10S/2021 Przetarg nieograniczony na Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy kolejowej do MPEC Spółka z o.o. Chełm, ul. Towarowa 9, w ilości 9.000 ton wiecej

Dostawa przeponowych naczyń wzbiorczych, szybkozłączek i membrany

NZ/09S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę przeponowych naczyń wzbiorczych, szybkozłączek i membrany wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/08S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno pomiarowej wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/05S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej. wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/06S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/04S/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Dostawa pomp

NZ/07S/2021 Przetarg nieograniczony na Dostawę pomp wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NZ/03S/2021 Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Dostawę wody gazowanej i niegazowanej wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/02S/2021 Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie

NZ/01S/2021 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych w Chełmie wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/34S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

NZ/31S/2020 Przetarg nieograniczony na "Dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o." wiecej

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm

NZ/30S/2020 Przetarg nieograniczony na "Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm" wiecej

Świadczenie obsługi prawnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2021r. do 3

NZ/32S/2020 Przetarg nieograniczony na Świadczenie obsługi prawnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/33S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/1/11/2020 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/29S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

NZ/27S/2020 Przetarg nieograniczony na Dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej wiecej

Dostawa pomp

NZ/28S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/26S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/25S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/23S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/24S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/01/09/2020 Przetarg nieograniczony na "Obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/21S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami w Chełmie

NZ/22S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami w Chełmie wiecej

Dostawa wodomierzy

NZ/20S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/19S/2020 Przetarg nieograniczony na "Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy" wiecej

Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy kolejowej do

NZ/17S/2020 Przetarg nieograniczony na "Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy kolejowej do MPEC Spółka z o.o. Chełm, ul. Towarowa 9, w ilości 10.000 ton +5%" wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/16S/2020 Przetarg nieograniczony na "Dostawę armatury hydraulicznej" wiecej

Badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych

Przetarg nieograniczony na badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC realizowanych na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/15S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

NZ/14S/2020/A Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie wiecej

Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z doradztwem przy prowadzeniu postępowania przetargowego (zgodnie z ustawą PZ

NZ/14S/2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z doradztwem przy prowadzeniu postępowania przetargowego (zgodnie z ustawą PZP) na wybór Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. „Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie” wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/13S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

NZ/12S/2020 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie wiecej

Obsługa procesu przygotowania i złożenia wniosku na premię kogeneracyjną w aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE

NZ/11S/2020 Obsługa procesu przygotowania i złożenia wniosku na premię kogeneracyjną w aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE na dzień 8-10 czerwca 2020r. dla zadania insewtycyjnego pn. "Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie" wiecej

Przetarg na obsługę geodezyjno - kartograficzną

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjno-kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/10S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/09S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Sprzedaż udziałów Gminy Miasta Chełm w Spółce MPEC

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ w przedmiocie nabycia udziałów Gminy Miasta Chełm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie w trybie negocjacji z zaproszeniem wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/06S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/05S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/01S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

NZ/08S/2020 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie wiecej

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm

NZ/03S/2020 Przetarg nieograniczony na Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NZ/04S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wody gazowanej i nie gazowanej wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanieckiej 2 A wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/02S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas