Szukaj  

 

 

USŁUGI CIEPŁOWNICZE

Podstawową działalność Spółki stanowią zadania o charakterze użyteczności publicznej, mające na celu bieżące i nieprzerwane zaopatrzenie odbiorców w energię cieplną.

Spółka realizuje wyznaczone zadania poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

  1. w zakresie wytwarzania ciepła przez: Zakład Wytwarzania Ciepła, obejmujący źródło ciepła:
  • Centralną Ciepłownię - zlokalizowaną przy ul. Towarowej 9.
  1. w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła przez:
  • Rejon Przesyłu i Dystrybucji: zlokalizowany przy ul. Piotra Skargi 11 i przy ul. Powstańców Warszawy 4.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenie cen za usługi ciepłownicze jest kontrolowane i zatwierdzane  przez Prezesa Urządu Regulacji Energetyki.

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas