Szukaj  

 

 

 PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

 

Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy w Chełmie

NZ/38S/2018 Przetarg nieograniczony na rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy w Chełmie na loco plac składowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 22 - 100 Chełm ul. Towarowa 9 wiecej

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla

NZ/37S/2018 Przetarg nieograniczony na przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla "BOGDANKA" S.A. w Bogdance 21 - 013 Puchaczów na loco plac składowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 22 - 100 Chełm ul. Towarowa 9 wiecej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 t

NZ/35S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 t. wiecej

Sprzedaż złomu stalowego

Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/1/11/2018 Przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/34S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych

NZ/33S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień, ciepłomierzy i modułów komunikacyjnych wiecej

Opracowanie PB sieci cieplnej i telemetrycznej do budynków SM

Opracowanie projektu budowlanego sieci cieplnej i telemetrycznej do budynków SM "Energetyk"na osiedlu "Baszta" w Chełmie wiecej

Dostawa urządzenia UTM i serwera wraz z wyposażeniem

NZ/32S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia UTM i serwera wraz z wyposażeniem wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych oraz węzłów cieplnych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych oraz węzłów cieplnych w Chełmie wiecej

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/01/10/2018 Przetarg nieograniczony na Obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/25S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/31S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i innej aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/28S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i innej aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/29S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych

NZ/27S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych wiecej

Sprzedaż szyn kolejowych przy ul. Towarowej 9

Sprzedaż szyn kolejowych przy ul. Towarowej 9 wiecej

Badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych

Przetarg nieograniczony na badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC realizowanych na terenie miasta Chełm wiecej

Wykonanie koncepcji modernizacji źródła wytwarzania ciepła

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji z analizą techniczno - ekonomiczną dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie” wraz z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla wybranego wariantu. wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/23S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NZ/21S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wody gazowanej i niegazowanej wiecej

Dostawa pomp

NZ/22S/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/19S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Wykonanie sklepienia kotła WR-25

Przetarg na wykonanie sklepienia przedniego kotła WR-25 w ZWC-CC wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

NZ/20S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/12S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NZ/18S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

NZ/16S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/10S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/15S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/17S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnej i telemetrycznej oraz węzłów cieplnych

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnej i telemetrycznej oraz węzłów cieplnych wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

NZ/14S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/13S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę przepustnic wiecej

Obsługa geodezyjno-kartograficzna zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjno-kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm wiecej

Zakup piasku podsypkowego wraz z załadunkiem

NZ/11S/2018 Przetarg nieograniczony na Zakup piasku podsypkowego wraz z załadunkiem wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych

NZ/09S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę zaworów tłoczkowych wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła, przetworników przepływu, czujników temperatury, osłon montażowych

NZ/08S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła, przetworników przepływu, czujników temperatury, osłon montażowych i radiowych modułów komunikacyjnych wiecej

Dostawa ciepłomierzy

NZ/07S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę ciepłomierzy wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/06S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę przepustnic wiecej

Modernizacja ściany północnej budynku Centralnej Ciepłowni

Przetarg nieograniczony na modernizację ściany północnej budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NZ/03S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/04S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek

NZ/02S/2018 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek wiecej

Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy na plac skła

NZ/01S/2018 Przetarg nieograniczony na "Rozładunek wagonów kolejowych i przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z bocznicy na plac składowy MPEC Spółka z o.o. Chełm, ul. Towarowa 9" wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas