Szukaj  

 

 

Informacja

 Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie w roku 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 wynosi 0,0 %.


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas