Szukaj  

 

 

PORADNIK KLIENTA

Sposoby oraz punkty w których można uiszczać opłaty za ciepło

Wszelkie opłaty z tytułu sprzedaży ciepła ODBIORCA uiszczać będzie na rachunek bankowy

MPEC Spółka z o.o. podany w fakturze.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53 / 57
II Centrum Klientów Korporacyjnych w Lublinie
I Oddział w Chełmie; ul. Kopernika 20

83 1240 2223 1111 0000 3577 0358

Wpłaty gotówkowe za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę będą przyjmowane na w/w konto bez dodatkowych opłat w następujących placówkach:

 1. Bank Pekao S.A. I Oddział w Chełmie,
  ul. M. Kopernika 20, 22-100 Chełm,
  tel. (0-82) 562-10-30 do 31; 562-10-81 i 83, fax: (0-82) 562-10-30        

godziny pracy placówki: w dni robocze:  8:00 – 18:00, w soboty: 10:00 – 14:00

 1. Bank Pekao S.A. I Oddział w Chełmie,
  Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,
  tel. (0-82) 563-06-91; fax: (0-82) 563-06-92          

godziny pracy placówki: w dni robocze:  8:15 – 15:00, w soboty: nieczynne

 1. Bank Pekao S.A. I Oddział w Chełmie, Filia 1 w Chełmie;
  ul. K. Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm,
  tel. (0-82) 562-04-91; fax: (0-82) 562-04-92

godziny pracy placówki: w dni robocze:  9:45 – 17:00, w soboty: nieczynne

 1. Bank Pekao S.A. I Oddział w Chełmie, Filia 2 w Chełmie,
  ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm; tel. (0-82) 563-21-51             

godziny pracy placówki: w dni robocze:  8:00 – 14:30, w soboty: nieczynne

 1. Bank Pekao S.A. I Oddział w Chełmie, Filia 3 w Chełmie, 
   
  ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm; tel. (0-82) 564-09-89             

godziny pracy placówki: w dni robocze: pn,  śr,  czw:  8:00 – 15:30
w dni robocze: wt  8:00 – 16:00, pt  8:00 – 15:00, w soboty: nieczynne

 1. Bank Pekao S.A. II Oddział w Chełmie,
  ul. I Armii Wojska Polskiego 41, 22-100 Chełm,
  tel. (0-82) 564-25-30 do 31; fax: (0-82) 562-04-59          

godziny pracy placówki: w dni robocze: 9:00 – 17:00, w soboty: nieczynne

Wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie udziela Dział Obsługi Odbiorców MPEC Spółka z o.o. w Chełmie w godzinach od 7:00 - 15:00 tel. (082) 564 02 05.

Dlaczego opłaty za ciepło pobierane są przez cały rok?

Taki sposób pobierania opłat wynika ze specyfiki działalności MPEC Spółka z o.o. w Chełmie. Koszty związane z eksploatacją urządzeń służących do wytwarzania i przesyłu energii cieplnej ponoszone są przez cały rok i w związku z tym opłaty za zamówioną moc cieplną  i opłaty za usługi przesyłowe pobierane są w 12 równych ratach miesięcznych.

Kilka sposobów na oszczędzanie ciepła

 1. Uszczelnienie lub wymiana okien i drzwi.
 2. Ocieplenie ścian i stropów.
 3. Usprawnienie i regulacja wewnętrznej instalacji grzewczej.
 4. Założenie ekranów zagrzejnikowych.
 5. Założenie zaworów termostatycznych.

Uwaga: W przypadku braku, lub nieprawidłowej wentylacji w lokalu niektóre z proponowanych czynności mogą przynieść nieporządane skutki w postaci zawilgocenia i zagrzybienia ścian.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas