Szukaj  

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Jak uzyskać warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej?

  1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do m.s.c. można pobrać w Dziale Inwestycji (pokój nr 41, telefon nr 082-565 34 51 (do 53) wew. 123) lub poprzez stronę internetową przedsiębiorstwa. W niosek należy wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi dokumentami na adres MPEC.
  2. Do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę wyszczególnioną we wniosku oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu:
  • do którego będzie dostarczane ciepło w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu - z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego,

lub

  • w którym znajdują się przyłączane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu - z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia, w którym będzie zamontowany układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

 Prosimy także o podanie kontaktu do osoby, która może udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Uwaga: Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania ciepła w ciągu max 30 dni określone zostaną warunki techniczne wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonania węzła cieplnego. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas