Szukaj  

 

 

JAK ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM ?

 Przyłączając nowe i istniejące budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) zapewniamy naszym Odbiorcom ciepła komfort cieplny, gwarantując jednocześnie znaczne oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem.

Niestabilne ceny innych nośników energii powodują, że cena naszego ciepła stała się atrakcyjna dla Odbiorców.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas