Szukaj  

 

 

PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogda

NZ/73S/2012 Przetarg nieograniczony na przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance 21-013 Puchaczów na loco plac składowy MPEC Sp. z o.o. w Chełmie ul. Towarowa 9 wiecej

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów MPEC Sp. z o. o.

NZ/72S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów MPEC Sp. z o. o. wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

DF/71P/2012 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie wiecej

Dostawa zestawu komputerowego do diagnostyki pojazdów samochodowych wraz z oprogramowaniem

NZ/70S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu komputerowego do diagnostyki pojazdów samochodowych wraz z oprogramowaniem wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/67S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa kalendarzy w ramach promocji projektu POIS.09.02.00-00-047/10-00

NZ/69P/POIiS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy w ramach promocji projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wiecej

Dostawa jednej fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg - NZ/68S/2012

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę jednej fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg - NZ/68S/2012 wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/66S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych

NZ/65S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę zaworów tłoczkowych wiecej

Dostawa kalendarzy w ramach promocji projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00

NZ/61P/POIiS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy w ramach promocji projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa jednej fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg NZ 53S

NZ/53S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę jednej fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg wiecej

Dostawa przepustnic NZ 51S

NZ/51S/2012 Dostawa przepustnic wiecej

Dostawa otulin NZ/45P/POIiS/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę otulin. Zamówienie obejmuje otuliny przeznaczone do realizacji sieci i węzłów objętych projektem POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa torfu NZ 50 S

NZ/50S/2012 Dostawa torfu wiecej

Zakup przez MPEC Sp. z o.o. Chełm gruntocementu oraz kruszywa wraz z załadunkiem

NZ/49S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na zakup przez MPEC Sp. z o. o. Chełm gruntocementu oraz kruszywa wraz z załadunkiem wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/48S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Koncepcja modernizacji żródła wytwarzania ciepła w CC

Przetarg ograniczony na opracowanie koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną dla zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja źródła wytwarzania ciepła w Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej w Chełmie" wiecej

Dostawa ziemi torfowej, piasku podsypkowego oraz piasku tynkarskiego

Dostawa ziemi torfowej, piasku podsypkowego oraz piasku tynkarskiego NZ/43S/2012 wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/42S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/41S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa otulin

NZ/40S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę otulin wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/35P/POIiS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/36S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/37S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Wolności 8 oraz ul. Powstańców Warszawy 8 w Chełmie wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/34S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa produktów betonowych

NZ/33S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę produktów betonowych wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/32P/POliS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/31P/POliS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa złączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych

NZ/30S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę złączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych wiecej

Dostawa produktów betonowych

NZ/29S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów betonowych wiecej

Badania radiograficzne złączy spawanych rurociagów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC

NZ/28P/POliS/2012 - Przetarg nieograniczony na "Badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC realizowanych w 2012 roku na terenie miasta Chełm w ramach projektu: POliS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełma współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" wiecej

Ogłoszenie_wynik postępowania ul. Hrubieszowska

NT/PB-sc/4/2012 Ogłoszenie_wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego sieci cieplnej rozdzielczej wysokich parametrów i sieci telemetrycznej od sieci magistralnej 2xDN400 przy ul. Żwirki i Wigury do obiektów Centrum Handlowego "Wschód" S.A. w rejonie ulic Hrubieszowska - ks. Ignacego Skorupki w Chełmie wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/26S/2012 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie

NZ/22P/POliS/2012 Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych

NZ/23S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ogólnobudowlanych wiecej

Dostawa zlączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych

NZ/24S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę złączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/13S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Ogłoszenie_wynik postępowania_Wymiana zbiorczego kanalu spalin na Centralnej Cieplowni przy ul. Towarowej w Chelmie

NT-CC/2/2012 Ogłoszenie_wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego_Wymiana zbiorczego kanalu spalin na Centralnej Cieplowni przy ul. Towarowej w Chelmie wiecej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego sieci cieplnej rozdzielczej

NT/PB-sc/4/2012 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego sieci cieplnej rozdzielczej wysokich parametrów i sieci telemetrycznej od sieci magistralnej 2xDN400 przy ul. Żwirki i Wigury do obiektów Centrum Handlowego "Wschód" S.A. w rejonie ulic Hrubieszowska - ks. Ignacego Skorupki w Chełmie wiecej

Ogłoszenie_wynik postępowania na opracowanie projektów budowlanych

NT/PB-sc/3/2012 Ogłoszenie_wynik postępowania na opracowanie projektów budowlanych wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/14S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 T z możliwością przewozu 5 osób

NZ/21S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 T z możliwością przewozu 5 osób wiecej

Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych

NZ/20P/POliS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę węzłów cieplnych kompaktowych dla budynków mieszkalnych w Chełmie w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/19S/2012 Dostawa przepustnic wiecej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci

NT/PB-sc/3/2012 Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci wiecej

Przetarg nieograniczony_Wymiana zbiorczego kanalu spalin na Centralnej Cieplowni przy ul.Towarowej w Chełmie

NT-CC-/Nr2/2012 Przetarg nieograniczony_Wymiana zbiorczego kanalu spalin na Centralnej Cieplowni przy ul. Towarowej w Chelmie wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/10S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic dla MPEC Chełm. wiecej

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: POIS.090200-00-047/10-00

NZ/08P/POliS/2012 Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 - Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjno-kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm

NZ/09P/PoliS/2012 Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjno-kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm wiecej

Lokal do wynajęcia przy ul. Powstańców Warszawy 2a

Lokal do wynajęcia przy ul. Powstańców Warszawy 2a wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w ramach projektu POIS.09.02.00-00-047/10 - Modernizacja sys

NZ/06/POliS/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w ramach projektu POIS.09.02.00-00-047/10 - Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiecej

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 11 w Chełmie

NZ/01S/2012 Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowego węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 11 w Chełmie. wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas