Szukaj  

 

 

Dostawa armatury hydraulicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy do Zadania nr 3

Załącznik nr 4C - Wzór umowy do Zadania nr 4

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP 

Zmiana treści SIWZ - 12.12.2017 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY 12.12.2017  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas