Szukaj  

 

 

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1, nr 2 i nr 3

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 4

Załącznik nr 4B - Wzór umowy do Zadania nr 5

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP 

Zmiana treści SIWZ - 22.11.2017

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY 22.11.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas