Szukaj  

 

 

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła, przetworników przepływu oraz czujników temperatury

Ogłoszenie o zamówieniu - NIEAKTUALNE

SIWZ - NIEAKTUALNA

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1 - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 2

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb MPEC Spółka z o.o. w Chełmie 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 21.11.2017

SIWZ - ZAMIENNA - 21.11.2017

Formularz oferty - ZAMIENNY 21.11.2017

Załącznik nr 1  - Formularz cenowy - ZAMIENNY 21.11.2017

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1 - ZAMIENNY 21.11.2017 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 2

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas