Szukaj  

 

 

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła oraz części zamiennych do armatury SAMSON

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy do Zadania nr 3 

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP 

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych i budowanych dla potrzeb MPEC Sp. z o.o. w Chełmie 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas