Szukaj  

 

 

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi oraz węzła jednowymiennikowego dwufunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Formularz oferty wraz z Załącznikiem nr 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ-PB dla węzła przy ul. Reformackiej 24 

Załącznik nr 2 do SIWZ-PB dla węzła przy ul. Reformackiej 31 

Załącznik nr 1A - projekt elektryczny dla węzła przy ul. Reformackiej 24 

Załącznik nr 2A - projekt elektryczny dla węzła przy ul. Reformackiej 31 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

Załącznik nr 6 - Instrukcja BHP 

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych dla potrzeb MPEC Sp. z o.o. Chełm

 Projekt elektryczny dla węzła przy ul. Wojsławickiej 13 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas