Szukaj  

 

 

Przetarg na budowę sieci cieplnych i kanalizacji telemetrii

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Instrukcja dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia

Projekty budowlane ul. Reformacka 31

Przedmiar robót ul. Reformacka 31

 Projekty budowlane ul. Wołyńska 7 i Al. Piłsudskiego 11 i 11A

Przedmiar robót ul. Wołyńska 7 i Al. Piłsudskiego 11 i 11A

Projekty budowlane ul. Reformacka 24

Przedmiar robót ul. Reformacka 24

Projekty budowlane ul. Kopernika 10

Przedmiar robót ul. Kopernika 10

Wymagania techniczne dla sieci cieplnych

Warunki techniczne dla sieci telemetrycznej

Instrukcja BHP dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług w MPEC Chełm

Wzór umowy

Formularz oferty

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas