Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w Chełmie (rury podwójne)

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP 

Załącznik A - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełm z dnia 14 stycznia 2016r. 

PB Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego 28 w Chełmie

PB Przyłącze sieci cieplnej do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego 37 w Chełmie

PB Sieć cieplna rozdzielcza z przyłączem do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego 45 w Chełmie 

Zmiana treści SIWZ - 08.08.2017 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY 08.08.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas