Szukaj  

 

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

 Ogłoszenie-NIEAKTUALNE

SIWZ-NIEAKTUALNA

Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - wzór umowy do Zadania nr 1 

Załącznik nr 4A - wzór umowy do Zadania nr 2 

Załącznik nr 4 B - wzór umowy do Zadania nr 3 

Załącznik nr 4C - wzór umowy do Zadania nr 4 

Załącznik nr 5 - Instrukcja bhp 

Załącznik nr 6 - równoważność obuwia 

Załącznik nr 7 - równoważność odzie 

Załącznik nr 8 - Logo firmy 

Załącznik nr 9 - nazwa firmy 

Tabela rozmiarów 

Tabela rozmiarów - Służba Ochrony 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ-31.07.2017 

SIWZ-ZAMIENNA 31.07.2017 

Ogłoszenie-ZAMIENNE 31.07.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas