Szukaj  

 

 

Modernizacja budynku administracyjno-biurowego MPEC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja

Instrukcja

Opis zamówienia

Projekt budowlany

PB rysunek A-1

PB rysunek A-2

Przedmiar robót

Instrukcja BHP dla wykonawców dostawców i odbiorców usług w MPEC Chełm

Wzór umowy

Formularz oferty             word

Formularz oferty             pdf

Wynik postępowania

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas