Szukaj  

 

 

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień, liczników ciepła i radiowych modułów komunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - do Zadania nr 1 

Załącznik nr 4 A - Wzór umowy - do Zadania nr 2 

Załącznik nr 4 B - Wzór umowy - do Zadania nr 3 

Załącznik nr 5 - Instrukcja BHP

Załącznik A - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych 

Formularz oferty  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas