Szukaj  

 

 

Dostawa ciepłomierzy

Ogłoszenie po zamówieniu - NIEAKTUALNE

SIWZ - NIEAKTUALNA

Formularz oferty - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie 

Zmiana treści SIWZ - 20.06.2017 

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAMIENNE 20.06.2017  

SIWZ - ZAMIENNA 20.06.2017  

Formularz oferty - ZAMIENNY 20.06.2017 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY 20.06.2017

 Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas