Szukaj  

 

 

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas