Szukaj  

 

 

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym

Załącznik A do SIWZ - Wytyczne doboru i stosowania urządzeń w węzłach cieplnych projektowanych budowanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 2 w Chełmie

Załącznik 1A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 2 w Chełmie

Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Połaniecka 1 w Chełmie

Załącznik 2A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Połaniecka 1 w Chełmie,

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 5 w Chełmie

Załącznik nr 3A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 5 w Chełmie

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 5/II w Chełmie

Załącznik nr 4A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 5/II w Chełmie

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Budowlano – Wykonawczy dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 3A w Chełmie

Załącznik nr 5A do SIWZ - Projekt Elektryczny dla kompaktowego węzła cieplnego do zabudowania w budynku przy ul. Wolności 3A w Chełmie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie

Wyjaśnienie treści SIWZ 1.06.2017r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 5.06.2017r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas