Szukaj  

 

 

Kompleksowa dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z asystą powdrożeniową

Ogloszenie - NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania wniosków w prztargu ograniczonym - NIEAKTUALNE

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia - NIEAKTUALNY

Załącznik A do SOPZ - Opis wymagań funkcjonalnych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych usług - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dla kryterium selekcji - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu 

Wyjaśnienie i zmiana treści Zaproszenia do składania wniosków - 14.07.2017  

Ogłoszenie - ZAMIENNE 14.07.2017  

Zaproszenie do składania wniosków w przetargu ograniczonym - ZAMIENNE 14.07.2017

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia - ZAMIENNY 14.07.2017 

Załącznik A do SOPZ - Opis wymagań funkcjonalnych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego - ZAMIENNY 14.07.2017 - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - ZAMIENNY 14.07.2017 

 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług - ZAMIENNY 14.07.2017  

Zmiana treści Zaproszenia do składania wniosków - 18.07.2017 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla kryterium selekcji - ZAMIENNY 18.07.2017

 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

Wyjaśnienie i zmiana treści Zaproszenia do składania wniosków - 25.07.2017 

Załącznik A do SOPZ - Opis wymagań funkcjonalnych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego - ZAMIENNY 25.07.2017 

Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

 

ETAP II

 

 

SIWZ  - NIEAKTUALNA

Formularz oferty wraz z załącznikami 

Opis oferowanego sprzętu komputerowego 

Regulamin prezentacji 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert 

Zmiana treści SIWZ - 01.09.2017

 SIWZ - ZAMIENNA 01.09.2017 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 08.09.2017 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas