Szukaj  

 

 

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 3,5 t przystosowanych do przewozu 5 osób o ładowności ni

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pojazd nr 1 

Załacznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pojazd nr 2 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ 21.04.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ 24.04.2017 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas