Szukaj  

 

 

Dostawa armatury hydraulicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Zadania nr 1

Załącznik nr 4A- Wzór umowy dla Zadania nr 2

Załącznik Nr 4B – Wzór umowy dla Zadania nr 3

Załącznik Nr 5 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

Zmiana treści SIWZ 12.04.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy ZAMIENNY 12.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas