Szukaj  

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

Wyjaśnienie treści SWZ  z dnia 10.11.2021 r.

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas