Szukaj  

 

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego przyłączy sieci telemetrycznych

0_Ogłoszenie

1_SIWZ

2_Instrukcja dla wykonawców

3_Opis przedmiotu zamówienia

3A _Plan sytuacyjny _Zachodnia 27 i 33

3B _Warunki techniczne budowy sieci telemetrycznych z 5_03_2019

4_Wzór umowy

5_Formularz oferty.doc

5_Formularz oferty

 Wynik postępowania_ogłoszenie


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas