Szukaj  

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

Ogłoszenie o zamówieniu NIEAKTUALNE

SIWZ NIEAKTUALNA

Formularz ofertowy

Załącznik A do SIWZ - Wymagania techniczne dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja bhp

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

PB przyłącza ciepłownicze do budynków przy ul. Warzywnej 1,3A,7,9

PB sieci cieplnej rozdzielczej w.p. ul. Szymanowskiego 

Zmiana treści SIWZ - 21.05.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy ZAMIENNY 21.05.2019 r. NIEAKTUALNY

Ogłoszenie o zamówieniu ZAMIENNE 27.05.2019 r.

SIWZ ZAMIENNA 27.05.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy ZAMIENNY 27.05.2019 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas