Szukaj  

 

 

Wykonanie sklepienia przedniego kotła WR-25

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. SIWZ- zmiana 24.04.2019

4. Zał nr 1 - Dokumentacja techniczna

5. Umowa - WZÓR

6. Oferta

7. Zał nr 2 - Oświadczenie

8. Zał nr 3 - Oświadczenie

9. Zał nr 4 - Oświadczenie

10. Instrukcja BHP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas