Szukaj  

 

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy NIEAKTUALNY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy do Zadania nr 1

Załącznik nr 4A - Wzór umowy do Zadania nr 2

Załącznik nr 4B - Wzór umowy do Zadania nr 3

Załącznik nr 4C - Wzór umowy do Zadania nr 4

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6 - Instrukcja BHP dla Wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie

Załącznik nr 7 - Parametry graniczne równoważnego obuwia NIEAKTUALNE

Załącznik nr 8 - Parametry graniczne równoważnej odzieży

Załącznik nr 9 - Logo firmy

Załącznik nr 10 - Logo - nazwa firmy

Zmiana treści SIWZ - 02.04.2019 r.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - ZAMIENNY - 02.04.2019r.

Załącznik nr 7 - Parametry graniczne równoważnego obuwia - 02.04.2019 r. 

Wyjaśnienie treści SIWZ - 08.04.2019 r. 

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty

 


wróć

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas