Szukaj  

 

 

AKTUALNE PRZETARGI

 Regulamin udzielenia zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Chełmie

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektu "Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Na Terenie Miasta Chełm" współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-047/10-00

  Regulamin wewnętrznych procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 na dostawy, usługi i roboty budowlane

  Klauzula informacyjna  dot. zamówień publicznych

 

Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z doradztwem przy prowadzeniu postępowania przetargowego (zgodnie z ustawą PZ

NZ/14S/2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z doradztwem przy prowadzeniu postępowania przetargowego (zgodnie z ustawą PZP) na wybór Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. „Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie” wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/13S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

NZ/12S/2020 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie wiecej

Obsługa procesu przygotowania i złożenia wniosku na premię kogeneracyjną w aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE

NZ/11S/2020 Obsługa procesu przygotowania i złożenia wniosku na premię kogeneracyjną w aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE na dzień 8-10 czerwca 2020r. dla zadania insewtycyjnego pn. "Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie" wiecej

Przetarg na obsługę geodezyjno - kartograficzną

Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjno-kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/10S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/09S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatora różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Sprzedaż udziałów Gminy Miasta Chełm w Spółce MPEC

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ w przedmiocie nabycia udziałów Gminy Miasta Chełm w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie w trybie negocjacji z zaproszeniem wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/06S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/05S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/01S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie

NZ/08S/2020 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych z przyłączami w Chełmie wiecej

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm

NZ/03S/2020 Przetarg nieograniczony na Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z LW Bogdanka do MPEC Spółka z o.o. Chełm wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NZ/04S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę wody gazowanej i nie gazowanej wiecej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wolności 18 C; ul. Wolności 8 A; ul. Połanieckiej 2 A wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/02S/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas