Szukaj  

 

 

AKTUALNE PRZETARGI

 Regulamin udzielenia zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Spółka z o.o. w Chełmie

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektu "Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Na Terenie Miasta Chełm" współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-047/10-00

  Regulamin wewnętrznych procedur zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 na dostawy, usługi i roboty budowlane

  Klauzula informacyjna  dot. zamówień publicznych

 

Wynajem pomieszczeń na potrzeby biurowe oraz magazynowe przy ul. ks. Piotra Skargi 9 B

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Towarowa 9 - posiada do wynajęcia pomieszczenia na potrzeby biurowe oraz magazynowe przy ul. ks. Piotra Skargi 9 B o łącznej powierzchni użytkowej około 135,00 m2 wraz z garażem o powierzchni około 84,00 m2 wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/30S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/31S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Służby Ochrony MPEC

NZ/22S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników Służby Ochrony MPEC wiecej

Dostawa wody niegazowanej w butlach 18,9 L

NL/29/S Przetarg nieograniczony na Dostawę wody niegazowanej w butlach 18,9 L wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NL/28S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa wody gazowanej i niegazowanej

NL/27S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę wody gazowanej i niegazowanej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/25S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Sprzedaż radiotelefonów Motorola

Oferta odsprzedaży 45 szt. radiotelefonów Motorola wiecej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego przyłączy sieci telemetrycznych

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego przyłączy sieci telemetrycznych do budynków przy ul. Zachodniej 27 i ul. Zachodniej 33 w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/24S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/23S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Dostawa węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/20S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę węzła cieplnego dwufunkcyjnego wraz z szafami rozdzielczymi wiecej

Wynajem lokalu po węźle cieplnym przy ul. Wirskiego 16

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada wolny lokal po węźle cieplnym przy ul. Wirskiego 16 o powierzchni 115,00 m2 wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/21S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa pomp i części zamiennych

NZ/18S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp i części zamiennych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie

NZ/17S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/19S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła

NZ/16S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę regulatorów różnicy ciśnień i liczników ciepła wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/15S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/14S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie

NZ 13S 2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej i przyłączy w Chełmie wiecej

Wykonanie sklepienia przedniego kotła WR-25

Wykonanie sklepienia przedniego kotła WR 25 nr 2 w ZWC CC MPEC Spółka z o.o. w Chełmie przy ul. Towarowej 9 wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/10S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/08S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/07S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Modernizacja pęczka konwekcyjnego II ciągu w kotle WRm-30 (Nr 4) wraz z zamontowaniem obijaków

Przetarg nieograniczony na modernizację pęczka konwekcyjnego II ciągu w kotle WRm-30 (Nr 4) wraz z zamontowaniem obijaków elektromagnetycznych w budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/04S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy

NZ/09S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę regulatorów różnicy ciśnień i ciepłomierzy wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie

NZ/11S/2019 Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie wiecej

Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi s.c. i telemetryczne

Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie wiecej

Wynajem lokalu po węźle cieplnym przy ul. Wieniawskiego 11

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada wolny lokal po węźle cieplnym przy ul. Wieniawskiego 11 o powierzchni 115,00 m2 wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/01S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa kserokopiarki

NZ/06S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarki wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/03S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

Dostawa artykułów biurowych

NZ/05S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych wiecej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 t

NZ/02S/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 t wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas