Szukaj  

 

 

 

  Na mocy zawartej w dniu 20 grudnia 2019 roku w Warszawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0065/19-00 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie realizuje projekt pn. „Budowa nowego układu wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Chełmie”, w skrócie dalej Projekt, nr POIS.01.06.01-00-0065/19 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość Projektu

32 047 650,00  PLN

Dofinansowanie

13 112 242,97 PLN

Termin realizacji Projektu

01.01.2018 – 31.12.2021

Projekt polega na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o blok silników gazowych.

 Strategiczne cele Projektu

-        wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w produkcji ciepła i energii elektrycznej;

-        redukcja oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji CO2, SO2, pyłu);

-        wyższa sprawność produkcji energii (przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej).

 

Planowane efekty Projektu

-        zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 207 214 GJ/rok;

-        ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: 60 436 Mg CO2/rok;

Wskaźniki produktu

-        dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 8,8 MW;

-        dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji  8,2 MW;

-        liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji 2 szt.

Sygnalizowanie Potencjalnych nieprawidłowości

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas