Szukaj  

 

 

 PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

 

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

NZ/68S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania

Ogłoszenie_wynik postępowania na wykonanie audytów efektywności energetycznej wiecej

Dostawa niszczarek

NZ/66S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę niszczarek wiecej

Dostawa modułów komunikacyjnych APAT do ciepłomierzy

NZ/67S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę modułów komunikacyjnych APAT do ciepłomierzy wiecej

Wykonanie audytów efektywności energetycznej

Wykonanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa stacyjek sterowania ręcznego typ SSR-23-11 prod. ZPDA

NZ/65S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę stacyjek sterowania ręcznego typ SSR-23-11 prod.ZPDA wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego i licencji Novell Open Workgroup Suite (NOWS)

NZ/64S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i licencji Novell Open Workgroup Suite (NOWS) wiecej

Dostawa używanego samowyładowczego samochodu ciężarowego MAN

Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samowyładowczego samochodu ciężarowego MAN NZ/63S/2013 wiecej

Dostawa otulin

NZ/62S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę otulin wiecej

Remont Tokarki

Remont generalny tokarki TUG 40x2000 wiecej

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy Pl. Łuczkowskiego 7 w Ch

NZ/61S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy Pl. Łuczkowskiego 7 w Chełmie wiecej

Dostawa ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/60S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Dostawa kolan hamburskich i zwężki

NZ/59S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę kolan hamburskich i zwężki wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Pocztowej 17, 19

NZ/56S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Pocztowej 17, 19 oraz ul. Chełmskiej 12 wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/58S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i maszet wiecej

Dostawa otulin

NZ/55S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę otulin wiecej

Dostawa pompy Grundfos MAGNA 32-120 F

NZ/54S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę pompy Grundfos MAGNA 32-120 F wiecej

Dostawa torfu

NZ/53S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę torfu wiecej

Remont i malowanie belek suwnic

Remont i malowanie belek suwnic przy ul. Towarowej 9 wiecej

Zakup gruntocementu oraz kruszywa wraz z załadunkiem

NZ/52S/2013 Przetarg nieograniczony na zakup gruntocementu oraz kruszywa wraz z załadunkiem wiecej

Remont komory ciepłowniczej Towarowa 9

Przetarg nieograniczony na remont komory ciepłowniczej przy ul. Towarowa 9 wiecej

Wynik postępowania - Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-10-011M w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Wynik postępowania - Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-10-011M w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie - uzupełnienie wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/51S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych

NZ/49S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów tłoczkowych wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/48S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/44S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej. wiecej

Dostawa silnika elektrycznego 160 kW

NZ/47S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę silnika elektrycznego 160kW wiecej

Dostawa artykułów chemicznych

NZ/43S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowe na dostawę artykułów chemicznych. wiecej

Ogloszenie wynik postepowania na RBM CC TPA

Ogloszenie wynik postepowania na RBM CC TPA wiecej

Dostawa ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/46S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-10-011M w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-10-011M w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie - uzupełnienie wiecej

Dostawa kostki brukowej oraz obrzeży

NZ/45S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/41S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem

NZ/40S/2013 Przetarg nieograniczony na zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem. wiecej

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania

Ogłoszenie - wynik postępowania - opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych wysokich parametrów wiecej

Dostawa zaworów membranowych i zwrotnych

NZ/39S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę zaworów membranowych i zwrotnych wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/36S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa artykułów lakierniczych samochodowych

NZ/38S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów lakierniczych samochodowych wiecej

Dostawa 16 węzłów cieplnych kompaktowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem dla budynków położonych w Che

NZ/35P/POIiS/2013 Dostawa 16 węzłów cieplnych kompaktowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem dla budynków położonych w Chełmie w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm" współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/37S/2013/ Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi

NZ/34S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. K. Szymanowskiego 3, 5, 7, 9 oraz ul. B. Wirskiego 12, 14 w Chełmie wiecej

Dostawa części zamiennych do pomp dozujących nurnikowych

NZ/32S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pomp dozujących nurnikowych typ NDA-10RS oraz typ NDA-12RS wiecej

Dostawa zbiornika hydroforowego ocynkowanego

NZ/33S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę zbiornika hydroforowego wiecej

Dostawa części zamiennych do agregatu

NZ/29S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do agregatu sprężarkowego WSPK-7/300 wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych wysokich parametrów

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych wysokich parametrów wiecej

Sieć do os. Śródmieścia - ogloszenie_wynik postepowania

Sieć do os. Śródmieścia - ogloszenie_wynik postepowania wiecej

Badanie spawów_ogłoszenie o wyborze oferty

Badanie spawów_ogłoszenie o wyborze oferty wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/26S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa produktów betonowych

NZ/30S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów betonowych wiecej

Ogłoszenie_wynik postępowania_Przewierty

Ogłoszenie_wynik postępowania_Przewierty wiecej

Dostawa ciepłomierzy, wodomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/31S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy, wodomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 150/250 do osiedla „Śródmieście” w Chełmie

NT-MSC/ 7/ 2013 Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 150/250 do osiedla „Śródmieście” w Chełmie wiecej

Badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadanich inwestycyjnych MPEC w 2013 r

NT-MSC/8/2013 Badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC w 2013 r. na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/16S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/28S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Wynik postępowania - dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA

Wynik postępowania - dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych kołnierzowych

NZ/27S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów tłoczkowych kołnierzowych wiecej

Dostawa taśmy tkaninowo - gumowej trudnościeralnej

NZ/24S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę taśmy tkaninowo - gumowej trudnościeralnej wiecej

Wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie

Wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych

NZ/22S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ogólnobudowlanych wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/23S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę przepustnic wiecej

Wykonanie P.T. dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA

Wykonanie P.T. dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w CC do zasady TPA wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/21P/POIiS/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/20S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę płóź i manszet wiecej

Ogloszenie_WYNIK os. Sloneczne i ul Legionow Polskich

Ogloszenie_WYNIK os. Sloneczne i ul Legionow Polskich wiecej

Dostawa złączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych

NZ/12S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę złączy do przewodów rurowych oraz wyrobów metalowych gotowych wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/19S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa 16 węzłów cieplnych kompaktowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem dla budynków położonych w Che

NZ/17P/POIiS/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę 16 węzłów cieplnych kompaktowych wraz z ich montażem, podłączeniem i uruchomieniem dla budynków położonych w Chełmie w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiecej

Dostawa pompy obiegowej WILO STRATOS 30/1-12

NZ/18S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę pompy obiegowej WILO STRATOS 30/1-12 wiecej

Dostawa artykułów biurowych

NZ/14S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych wiecej

Dostawa części zamiennych do odżużlaczy zgrzebłowych i przenośników taśmowych

NZ/15S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę części zamiennych do odżużlaczy zgrzebłowych i przenośników taśmowych wiecej

Dostawa pieca rurowego typ PR-40/1400S

NZ/13S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę pieca rurowego typ PR-40/1400S wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/06S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/07S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę przepustnic wiecej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych w Chełmie

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych kołnierzowych

NZ/11S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę zaworów tłoczkowych kołnierzowych wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/10S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/08S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/04S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/03S/2013 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa wody mineralnej

NZ/02S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę wody mineralnej wiecej

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja s

NZ/05P/POIiŚ/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych

NZ/01S/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas