Szukaj  

 

 

PRACOWNICY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zatrudnia 170 osób, które stanowią stabilną kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Większość z nich od wielu lat związana jest z gospodarką cieplną miasta Chełma.

Efektywna działalność i osiągane wyniki ekonomiczne pozwalają utrzymać optymalne, stałe zatrudnienie.

Wyspecjalizowana kadra techniczna swoją wiedzą i doświadczeniem przyczynia się do rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa oraz unowocześnienia technologii.

W trosce o systematyczne kontakty z działalnością podobnych przedsiębiorstw w kraju pracownicy Spółki biorą udział w kursach, szkoleniach i konferencjach. Dbałość o prawidłowe przygotowanie pracowników do pełnionych funkcji przenosi się na aspekty socjalne.

Podejmowane przez Spółkę działania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zostały docenione przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie, czego następstwem było przyznanie w 1998 roku III miejsca w konkursie "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" w kategorii dużych zakładów pracy.

W 2012 roku pracownicy uczestniczyli w programie prewencyjnym Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa. Z tej okazji Zarząd Spółki otrzymał list gratulacyjny od Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie z wyrazami uznania za przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz wprowadzanie rozwiązań, mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas