Szukaj  

 

 

 PRZETARGI ZAKOŃCZONE

Wynik postępowania - na opracowanie P.B. sieci cieplnej osiedlowej w.p. i sieci telemetrycznej z przyłączami do budynków

NT/PB-W14/21/2014. Wynik postępowania na opracowanie P.B. sieci cieplnej osiedlowej w.p. i sieci telemetrycznej z przyłączami do budynków zasilanych obecnie z W-014 (pawilon CRS) przy ul. Lubelskiej 72 w Chełmie wiecej

Wynik postępowania - na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Wynik postępowania - na opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

NZ/63S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/60S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/03/12/2014 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wiecej

Opracowanie P.B. s.c. w.p. i sieci telemetrycznej z przyłączami do budynków zasilanych z W-014

NT/PB-W14/21/2014. Opracowanie P.B. sieci cieplnej osiedlowej w.p. i sieci telemetrycznej z przyłączami do budynków zasilanych obecnie z W-014 (pawilon CRS) przy ul. Lubelskiej 72 w Chełmie wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Dostawa ciepłomierza i regulatora różnicy ciśnień

NZ/61S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierza i regulatora ciśnień wiecej

Ogłoszenie wynik postępowania - Budowa przyłączy sieci cieplnych w.p. w Chełmie

Ogłoszenie wynik postępowania - Budowa przyłączy sieci cieplnych w.p. w Chełmie wiecej

Budowa przyłączy sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie

Budowa przyłączy sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie wiecej

Wykonanie dwóch przewiertów horyzontalnych sterowanych w technologii mikrotunelowania suchego (bez użycia bentonitowych

NZ/58S/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch przewiertów horyzontalnych sterowanych w technologii mikrotunelowania suchego (bez użycia bentonitowych płuczek wiertniczych) w skarpie pasa drogi krajowej K12 w Chełmie oraz włożenie rur osłonowych DN 1000 wiecej

Dostawa ziemi ogrodowej

NZ/59S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ziemi ogrodowej wiecej

Dostawa ciepłomierzy, regulatorów różnicy ciśnień oraz modułów komunikacyjnych

NZ/57S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy, regulatorów różnicy ciśnień oraz modułów komunikacyjnych wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/56S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Udzielenie kredytu krótkoterminowego

Przetarg nieograniczony sektorowy na udzielenie kredytu krótkoterminowego wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej przemysłowej

NZ/53S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej przemysłowej wiecej

Dostawa torfu

NZ/51S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę torfu wiecej

Zakup kruszywa

NZ/55S/2014 Przetarg nieograniczony na zakup kruszywa wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/54S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Wykonanie przewiertów horyzontalnych sterowanych w skarpie pasa drogi krajowej K12 w Chełmie oraz włożenie rur osłonowyc

NZ/52S/2014 Przetarg nieograniczony na Wykonanie przewiertów horyzontalnych sterowanych w skarpie pasa drogi krajowej K12 w Chełmie oraz włożenie rur osłonowych DN 1000 wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/48S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem

NZ/50S/2014 Przetarg nieograniczony na zakup piasku podsypkowego oraz piasku do zagęszczania wraz z załadunkiem wiecej

Dostawa kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy ul. Zachodniej 1 w Chełm

NZ/49S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowego węzła cieplnego wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynku przy ul. Zachodniej 1 w Chełmie wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/47S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę przepustnic wiecej

Dostawa materiałów elektrycznych

NZ/37S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów elektrycznych wiecej

Dostawa materiałów do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie

NZ/42S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania na budowę sieci cieplnych w.p. i kanalizacji telemetrii w Chelmie

Ogłoszenie - wynik postępowania na budowę sieci cieplnych w.p. i kanalizacji telemetrii w Chelmie wiecej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Szymanowskiego 6 i 8

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Szymanowskiego 6 i 8 oraz przy ul. Wieniawskiego 9, 11, 13, 15I i 15II w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/46S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Ogłoszenie - wynik postępowania na wykonanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie i Okszowie

Ogłoszenie - wynik postępowania na wykonanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie i Okszowie wiecej

Dostawa ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień

NZ/44S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy i regulatorów różnicy ciśnień wiecej

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych

NZ/43S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ogólnobudowlanych wiecej

Dostawa płóź i manszet

NZ/45S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa otulin

NZ/41S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę otulin wiecej

Wynik postępowania - Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie

Wynik postępowania - Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Kopernika 25A i u

NZ/38S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Kopernika 25A i ul. Wolności 20 w Chełmie wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/40S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę przepustnic wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie i Okszowie

Opracowanie projektów budowlanych sieci telemetrycznych w Chełmie i Okszowie wiecej

Remont komina żelbetowego H=100m

Remont komina żelbetowego H=100m wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/35S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie

Przetarg nieograniczony na budowę sieci cieplnych wysokich parametrów w Chełmie wiecej

Dostawa armatury hydraulicznej

NZ/34S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa mierników

NZ/36S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę mierników wiecej

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie

Opracowanie projektów budowlanych sieci cieplnych i telemetrycznych w Chełmie wiecej

Dostawa mierników

NZ/31S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę mierników wiecej

Dostawa sprzętu komputerowego

NZ/30S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wiecej

Wykonanie usługi badań metodą radiograficzną i ultradźwiękową złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach in

NZ/32P/POIiS/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi badań metodą radiograficzną i ultradźwiękową złączy spawanych rurociągów ciepłowniczych na zadaniach inwestycyjnych MPEC realizowanych w 2014 roku na terenie miasta Chełm w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

NZ/29S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wiecej

Dostawa olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych

NZ/28S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę olejów samochodowych, przemysłowych i smarów oraz innych produktów chemicznych wiecej

Wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie

NZ/25P/POIiS/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie przewiertów pod drogami pod realizowane siłami własnymi sieci cieplne i telemetryczne w Chełmie w ramach projektu: POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Ogłoszenie wynik postępowania - Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25-014S Nr 1 w CC

Ogłoszenie wynik postępowania - Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25-014S Nr 1 w CC wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/26S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/27S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Dostawa produktów betonowych

NZ/24S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów betonowych wiecej

Obsługa bankowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie

DF/01/04/2014 Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie wiecej

Dostawa ciepłomierza

NZ23S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierza wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem wiecej

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe - wynik postepowania

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe - wynik postepowania wiecej

Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25-014S Nr 1 w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25-014S Nr 1 w CC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie - przetarg nieograniczony wiecej

Dostawa zaworów tłoczkowych

NZ/20S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów tłoczkowych wiecej

Dostawa armamtury hydraulicznej

NZ/22S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej wiecej

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg

NZ/21S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej przyczepy samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką o DMC 750 kg wiecej

Dostawa, instalacja, uruchomienie i oprogramowanie centrali telefonicznej Panasonic KX-TES824 PD w konfiguracji 6 linii

NZ/16S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację, uruchomienie i oprogramowanie centrali telefonicznej Panasonic KX-TES824 PD w konfiguracji 6 linii miejskich analogowych i 16 linii wewnętrzynych hybrydowych wiecej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - Wykonanie projektów budowlanych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - Wykonanie projektów budowlanych wiecej

Dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej

NZ/13S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kontrolno - pomiarowej wiecej

Obsługa geodezyjno-kartograficzna zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm

NZ/19P/POIiS/2014 Przetarg nieograniczony na Obsługę geodezyjno - kartograficzną zadań realizowanych przez MPEC na terenie miasta Chełm. Zamówienie obejmuje wszystkie zadania w tym zadania objęte projektem POIS.09.02.00-00-047/10-00 „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa wyrobów hutniczych

NZ/17P/POIiS/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów hutniczych. Zamówienie obejmuje wyroby hutnicze przeznaczone do realizacji sieci i węzłów objętych projektem POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Dostawa przepustnic DN 600

NZ/18P/POIiS/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę przepustnic DN 600. Zamówienie obejmuje przepustnice przeznaczone do realizacji sieci 2xDN600 objętych projektem POIS.09.02.00-00-047/10-00 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wiecej

Projekt budowlany instalacji klimatyzacji powietrza

Opracowanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji powietrza wraz z zasilaniem i sterowaniem w budynku administracyjnym MPEC Spółka z o.o. przy ul. Towarowej 9 w Chełmie wiecej

Dostawa materiałów do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie

NZ/03S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę materiałów do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie wiecej

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe

Zaprojektowanie, dostawa i montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych do przygotowania c.w.u. w domkach jednorodzinnych przy ul. Lwowskiej 52-64 i Wirskiego 17-37 (kpl.19) oraz węzła cieplnego pośredniego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Wirskiego 4 w Chełmie wiecej

Opracowanie projektów budowlanych

Opracowanie projektów budowlanych: - węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Kopernika 25A w Chełmie (Zadanie A) - węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku SzP Nr 11 przy ul. Wolności 20 w Chełmie (Zadanie B) wiecej

Dostawa materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN600 od komory K-3 do pktu

Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów do wymiany sieci magistralnej 2xDN600 od komory K-3 do pktu "A" przy Al. Przyjaźni w Chełmie wraz z usługą wykonania złączy zgrzewanych i obkurczenia końcówek termokurczliwych na rurach preizolowanych DN 600/780 w ramach projektu POIS.09.02.00-00-047/10-00 "Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Chełm" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - NZ/15P/POIiS/2014 wiecej

Dostawa betonu towarowego

NZ/12S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę betonu towarowego wiecej

Teleinformatyczna sieć szkieletowa

Opracowanie projektu budowlanego teleinformatycznej sieci szkieletowej na terenie miasta Chełm wiecej

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Lubelskiej 78, ul

NZ/14S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z szafami rozdzielczymi do zabudowania w budynkach przy ul. Lubelskiej 78, ul. Legionów Polskich 2, 4, 6, 12, ul. Szymanowskiego 1 i ul. Wirskiego 4/I, 6, 8, 10 w Chełmie. wiecej

Dostawa płóz i manszet

NZ/07S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę płóz i manszet wiecej

Dostawa wody mineralnej

NZ/09S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę wody mineralnej wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i tonerów do kserokopiarek

NZ/11S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek wiecej

Dostawa studzienek kablowych

NZ/06S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę studzienek kablowych wiecej

Dostawa przepustnic

NZ/08S/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę przepustnic wiecej

Dostawa gruntocementu

NZ/10S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę gruntocementu wiecej

Dostawa ciepłomierzy

NZ/05S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy wiecej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i tonerów do kserokopiarek

NZ/04S/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i tonerów do kserokopiarek wiecej

Lokal do wynajęcia

wiecej

Przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. w Bogda

NZ/01SZ/2014 Przetarg nieograniczony sektorowy na przewóz miału węglowego transportem samochodowym samowyładowczym z Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. w Bogdance 21-013 Puchaczów na loco plac składowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 22-100 Chełm ul. Towarowa 9 wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas