Szukaj  

 

 

INNE USŁUGI I PRODUKTY

Oprócz usług ciepłowniczych Spółka prowadzi działalność w zakresie:

  1. eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń ciepłowniczych i instalacji;
  2. kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych;
  3. wynajmu sprzętu;
  4. dzierżawy nieruchomości i wynajmu lokali użytkowych;
  5. korzystanie z wagi samochodowej;
  6. sprzedaży żużla.

 

Informacje o możliwości zakupu żużlu

 

 

1.         Cenę żużlu (z załadunkiem) ustalono w wysokości 15,00zł/t brutto, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, z zastrzeżeniem ust.2,3 i 4.

2.         Przy zakupie co najmniej 200 ton żużlu, cena sprzedaży ustalana będzie w drodze negocjacji indywidualnie dla każdego odbiorcy. Ustalona cena brutto winna zawierać podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3.         Promocyjna cena sprzedaży żużlu z dowozem MPEC, w zależności od odległości od Punktu Sprzedaży wynosi:

 

 

Lp.

Odległość

netto

brutto*

1.

2.

3.

4.

1.

Cena z załadunkiem i transportem do 5 km

13,01

16,00

2.

Cena z załadunkiem i transportem powyżej 5 km do 10 km

17,89

22,00

3.

Cena z załadunkiem i transportem powyżej 10 km do 15 km

22,76

28,00

4.

Cena z załadunkiem i transportem powyżej 15 km do 20 km

27,64

34,00

5.

Cena z załadunkiem i transportem powyżej 20 km do 25 km

32,52

40,00

6.

Cena z załadunkiem i transportem powyżej 25 km do 30 km

37,40

46,00

*w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%

 

 

4.         W przypadku zakupu żużlu z dowozem MPEC na odległość większą niż 30 km, cena sprzedaży ustalana będzie w drodze negocjacji indywidualnie dla każdego odbiorcy. Ustalona cena brutto winna zawierać podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Dofinansowanie WFOŚiGW

wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas