Szukaj  

 

 

INNE USŁUGI I PRODUKTY

Oprócz usług ciepłowniczych Spółka prowadzi działalność w zakresie:

  1. eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń ciepłowniczych i instalacji;
  2. kompleksowego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie urządzeń ciepłowniczych;
  3. wynajmu sprzętu;
  4. dzierżawy nieruchomości i wynajmu lokali użytkowych;
  5. korzystanie z wagi samochodowej;
  6. sprzedaży żużla.

 

 

 

 

Dofinansowanie WFOŚiGW

wiecej

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas