Szukaj  

 

 

KONTAKT

Reklamacje przyjmowane są w siedzibie MPEC Spółka z o.o. w Chełmie, przy ul. Towarowej 9.

Reklamacje, w zależności od ich treści, rozpatrywane są przez:

Dział Eksploatacji i Kontrolingu Technicznego reklamacje dotyczące odczytów i funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych tel. 082 565 34 51, 565 34 52, 565 34 53, wew.130 lub 131.

Dział Obsługi Odbiorców reklamacje dotyczące zadłużenia, wstrzymania dostaw ciepła z tytułu zadłużenia oraz reklamacje dotyczące treści umów i faktur tel. 082 565 34 51, 565 34 52, 565 34 53, wew. 110 lub 422.

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9
tel.: 082 565 34 51, 52, 53,  082 565 28 74, 082 565 02 71, fax: 082 565 31 30
e-mail: mpec@mpec.chelm.pl
Odwiedziło nas